Bicicleta

De petits tots anem en bicicleta, trobem ni que sigui aquell petit parc per donar-hi voltes, de joves encara la podem utilitzar per anar a fer aquella activitat, però fins fa ben poc en arribar a l’edat adulta la deixàvem només pels moments de lleure fora dels recorreguts més quotidians.

Els darrers anys s’està recuperant l’ús de la bicicleta per a desplaçaments quotidians, tant urbans com interurbans de proximitat. Ara bé, cal posar a l’abast dels usuaris una infraestructura que els hi ofereixi garanties per a ells mateixos i de cara a no perjudicar la resta d’usuaris de la via, ja sigui mitjançant espai propi de circulació o compartit.