Camins

Els camins són  infraestructures viàries que ja sigui amb transport motoritzat com no  motoritzat vertebren el territori per donar servei a les activitats agrícoles i ramaderes, accessibilitat tant al patrimoni cultural, històric i de lleure i connexió a les entitats de població disseminades amb els nuclis principals.

Per això la gestió territorial de la xarxa de camins a tots els nivells administratius esdevé un element clau per assegurar la conservació i manteniment d’unes infraestructures cabdals per la mobilitat quotidiana i que són l’herència del nostre passat, present i futur.