Operacions en el transport

Al llarg del període de vigència d’una concessió hi ha moments en els quals cal replantejar alguns aspectes econòmics de la mateixa: fer una auditoria tècnico-econòmica, valorar possibles ampliacions del servei, actualització del model de costos, regularitzacions o de recàlcul de compensacions, valoració de l’impacte ocasionat per canvis en altres modes de transport, etc.

Projectes

Estudi de regularització econòmica del compte d'explotació 2010 de la línia de transport públic del Masnou


Ajuntament del Masnou. 2010

Estudi bàsic per a l'expedient de la concessió del servei de transport de visitants del Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera


Govern de les Illes Balears. 2010

Assistència tècnica per la fusió de compensacions econòmiques Mohn, SL


Entitat Metropolitana del Transport de l’àrea Metropolitana de Barcelona (EMT). 2009

Anàlisi dels costos del servei de transport urbà de viatgers de TMG


Transports Municipals de Gironès, SA (TMG). 2009

Actualització del model de costos d’explotació dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera


Generalitat de Catalunya. 2009

Tots el projectes