Sistemes tarifaris

La concepció integrada de la xarxa de transport públic comporta l’evolució cap a sistemes tarifaris integrats, despenalitzant el transbordament entre línies i modes, i creant títols de transport que cada vegada s’adaptin més a les necessitats del client. El plantejament d’un nou sistema, suposi o no un canvi a nivell d’integració entre modes, requereix d’efectuar un balanç econòmic del nou escenari respecte de l’existent, analitzant la repercussió en cada tipus d’usuari i els canvis que pot induir en el pes de cada títol, així com l’afectació en l’evolució de la demanda global.   

Projectes

Assistència a Cuestor en la col·laboració amb el Consorci presentat al Diàleg Competitiu de la T-Mobilitat, liderat per Informàtica El Corte Inglés, SA


Cuestor analistas. 2014

Elaboració i redacció del projecte d’integració tarifària del serveis de transport públic a l’illa d’Eivissa


Consorci Eivissa i Formentera Emprenen. 2010

Estudi de definició del model i processos necessaris per a la integració tarifària de tot Catalunya l'any 2012


UTE Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios, SL - Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat, SL. 2010

Estudi previ a la integració tarifària en el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida de les comarques de La Noguera, El Pla d’Urgell i Les Garrigues


Autoritat del Transport Metropolità de Lleida. 2009

Projecte d'integració tarifària dels serveis de transport públic col·lectiu del Camp de Tarragona


Consorci del Camp de Tarragona. 2007

Tots el projectes