Geomarketing

El Geomarketing és una disciplina orientada a recolzar la presa de decisions empresarials en quant a la informació estratègica o de negoci incorporant la variable espacial i la visió territorial.

Mitjançant un conjunt de tècniques de geolocalització i anàlisi geoespacial podem tenir coneixement global del client, les seves necessitats i el seu comportament dins d’un entorn geogràfic. El Geomarketing ajuda a tenir una visió més completa per poder respondre a preguntes com:

  • On estan els meus clients i com es comporten?
  • On està la competència?
  • On puc obrir un nou negoci o com puc planificar l’apertura d’un nou punt de venta?
  • Com d’accessible és la meva localització i quina cobertura geogràfica té?

Des de CINESI, essent experts en mobilitat, aportem un grau de coneixement del territori i la mobilitat de les persones clau per aconseguir que les necessitats del clients siguin resoltes de la manera més òptima.