Mercaderies

La distribució de mercaderies és el procés de transportar productes i/o bens des d’un punt a un altre per al consum o ús per part de les persones, el que comporta que sigui un aspecte bàsic per al desenvolupament econòmic i social d’un territori.

L’elevat nombre d’actors i factors implicats sovint provoquen certes dificultats, especialment a l’interior de les ciutats: reserva d’espais per a les maniobres, regulació, ús indegut de les zones, aparcament en doble fila, horari, etc.

Els itineraris i l’optimització dels mateixos, conjuntament amb els habituals problemes de congestió del viari són altres aspectes d’especial rellevància per garantir una distribució àgil i ordenada, tant fora com dins dels entorns urbans.