Transport privat

Per una banda, l’anar cap a ciutats més amables i amb millor qualitat d’espais públics, i la necessitat de donar major prioritat al transport públic, suposa que l’espai destinat al vehicle privat es va reduint progressivament pel bé comú, i així ho ha d’entendre el conjunt de la ciutadania.

De l’altra, el context socioeconòmic actual suposa que calgui analitzar amb detall la idoneïtat de noves infraestructures de transport, alhora que cada vegada més s’avança amb mesures de gestió del trànsit en temps real, amb la qual cosa són necessaris els estudis de trànsit específics per valorar els efectes de les diferents mesures, bé siguin infraestructurals o de gestió.