Transport públic

El transport públic terrestre el configuren tant els modes ferroviaris (ferrocarril, tramvia) com els serveis d’autobús d’àmbits metropolitans o purament interurbans.

La necessitat de millorar en qualitat de servei i optimitzar-ne la prestació, així com la progressiva instauració d’àmbits tarifaris integrats, ens exigeix d’avançar cada vegada més cap a la integració total de l’oferta del conjunt del transport públic terrestre, tant a escala local com regional.

El ciutadà veurà el transport públic com una alternativa de desplaçament si aquest li ofereix facilitats per poder moure’s cap a diferents llocs, de manera coordinada i fiable, en funció de les seves necessitats.