Vianants

Vianants ho som tots, com a mínim en algun moment o altre del dia, i com millors prestacions tingui l’espai (amplada voreres, guals adaptats, cruïlles segures, etc.) de manera més natural en farem ús.

Tot i aquesta universalització, el mode a peu és el més feble i el primer que queda relegat davant la prioritat d’atorgar prou amplada al vehicle per circular-hi, o com espai d’aparcament quan suposadament no hi ha cap altra alternativa.

En el mode a peu no s’hi ha de cercar el rendiment d’un nombre de persones/hora, sinó que hi conflueixen els que tenen pressa, els que passegen sols o acompanyats, els que s’aturen a xerrar o a observar, els que s’asseuen a descansar o a contemplar. Per a tots aquests usos cal destinar-hi l’espai necessari en funció de les possibilitats de l’espai disponible.