Accessibilitat

Un pla d'accessibilitat és un pla d'actuació que recull les condicions d'accessibilitat d'àmbits d'ús públic i aporta solucions als problemes detectats durant la diagnosi per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques, en el transport o aspectes de comunicació que dificultin el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda (PMR).

Aquests tipus de plans són una eina que proporciona informació, facilita les intervencions necessàries i la gestió del propi pla, per aconseguir un entorn accessible per a aquelles persones que, temporalment o permanentment, tenen dificultada la possibilitat de desplaçar-se i que, de fet, afecta a tots els ciutadans de manera més habitual del que podem pensar.

Es realitzen anàlisis dels següents àmbits:

  • Via pública i espais públics
  • Edificació de titularitat municipal
  • Transport públic
  • Comunicació sensorial

Un cop feta l'anàlisi es realitza una sèrie de propostes d'actuacions destinades a la supressió de barreres en l'espai urbà i edificis públics desenvolupant un pla d'etapes, en funció dels criteris de prioritat establerts prèviament, i el pressupost de les actuacions proposades.

Per facilitar la gestió del desenvolupament del Pla, Cinesi utilitza eines SIG que permeten vincular les dades amb la seva ubicació geogràfica; d'aquesta manera, es poden realitzar consultes sobre itineraris accessibles, actualitzar fàcilment les dades per a desenvolupar correctament el pla d'etapes, obtenir plànols que mostrin la informació de forma gràfica.

Com ho fem?

Sistemes d'Informació Geogràfica

Enquestes

Treball de Camp

Càlcul ambiental

Projectes

Pla d’accessibilitat municipal d’Avinyó


Diputació de Barcelona. 2011

Pla d’accessibilitat municipal de Cubelles


Diputació de Barcelona. 2010

Pla d’accessibilitat municipal de Sant Andreu de Llavaneres


Diputació de Barcelona. 2009

Estudi sobre el potencial d'utilització d'un ascensor i escales mecàniques a la via pública del Masnou


Diputació de Barcelona. 2009

Tots el projectes