Pacificació

Els estudis de pacificació del trànsit tenen per objecte proposar un seguit de mesures per tal d’aprofundir en la pacificació del trànsit ja sigui a nivell més global com pot ser la creació d’illes de vianants, o bé, l’estudi del desenvolupament de diversos eixos o itineraris de vianants.

Aquesta mena d’actuacions permeten l’ampliació de voreres fent l’espai més habitable per a les persones, també suposa l’eliminació de barreres arquitectòniques i millorar la sensació de seguretat per el vianant.

Es tracta d’una actuació de dignificació urbana per aconseguir més zones de passeig i afavorir la implantació del comerç en aquests àmbits.

Com ho fem?

Sistemes d'Informació Geogràfica

Enquestes

Treball de Camp

Càlcul ambiental

 

Projectes

Estudi de pacificació de trànsit de l'avinguda Barcelona i del carrer Fontsanta, TM de Sant Joan Despí


Diputació de Barcelona. En curs

Mesures per pacificar el trànsit al barri Centre de Santa Coloma de Gramenet


Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 2015

Tots el projectes