Senyalització vianants

L’evolució cap a un model de mobilitat sostenible suposa que cada vegada hi hagi un ús més intensiu de l’espai públic a les nostres ciutats, amb nous protagonistes de la mobilitat, amb un creixement exponencial dels desplaçaments no motoritzats, amb nous espais de pacificació i més carrers de plataforma única o velocitat reduïda.

La senyalització d’orientació per a vianants és un servei essencial de les poblacions tant per als seus habitants com per als visitants, que contribueix en gran mesura a la imatge de la mateixa ciutat.

Per facilitar la gestió del desenvolupament del Pla, Cinesi utilitza eines SIG que permeten vincular les dades amb la seva ubicació geogràfica.

Com ho fem?

Sistemes d'Informació Geogràfica

Enquestes

Treball de Camp

Càlcul ambiental

Projectes

Pla de Senyalització Urbana d'orientació d’Igualada


Diputació de Barcelona i Ajuntament d’Igualada. 2016

Tots el projectes