Assessorament tècnic

Des dels seus inicis, l’empresa s’ha anat especialitzant en estudis relacionats amb distintes facetes del transport públic urbà de viatgers. L’experiència en aquest sector abasta tant l’assistència a les administracions com a les empreses de transport, ja siguin públiques o privades.

En molts casos Cinesi presta aquest servei treballant en les mateixes instal·lacions de l’empresa operadora. Aquesta assistència presencial ens dóna l’oportunitat d’entendre i d’atendre directament els requeriments dels nostres clients. 

A nivell de col.laboració amb les empreses, CINESI posseeix el bagatge adquirit durant anys per l'assistència a les empreses de transport urbà i interurbà, que en alguns casos ha estat de manera continuada. En aquest, sentit. les tasques són molt diverses:

 • Planificació de xarxes. Modelització.
 • Prognosi de demanda.
 • Càlcul de paràmetres de servei.
 • Ajut a la implantació de nous serveis.
 • Estudi econòmic de la viabilitat de serveis.
 • Assistència a la campanya de comunicació de servei.
 • Seguiment estadístic de la xarxa.
 • Interlocució amb l'administració.
 • Elaboració d'Informes diversos de  seguiment del servei.
 • Càlcul d'indicadors estratègics (KPI).
 • Elaboració de les ofertes per la licitació de serveis.
 • Treball de camp :ISC, client misteriós, comptatges O/D.
 • Cartografia, assistènica GIS.
 • Inventari de parades.
 • Planificació i manteniment de parades.
 • Parametrització de la sinistralitat.
 • Inventari i avaluació de l'estat de la flota.
 • Elaboració dels plans de renovació de la flota.
 • Redacció dels plecs per la compra de vehicles i informe tècnic de l'ajudicació.
 • Estudi d'infraestructures de suport a la prestació del servei: carrils bus, parades dobles, etc.
 • Suport a la resstructuració de processos com ara la reenginyeria de taller.

A nivell de les administracions, bàsicament ajuntaments, la col.laboració de CINESI s'ha desenvolupat en els següents camps:

 • Planificació de serveis.
 • Avaluació del cost dels serveis.
 • Prognosi de demanda.
 • Suport a la redacció dels contractes programa i dels convenis.
 • Elaboració de plecs per la licitació de serveis urbans.
 • Avaluació d'ofertes i elaboració d'informe tècnic d'ajudicació.
 • Estudi de punts negres de la xarxa.
 • Implantació de mesures de millora de la velocitat comercial.