Client Misteriós

El Mistery Shopping ofereix un indicador detallat de la percepció que els usuaris tenen del servei. Resulta una eina fonamental per mesurar, analitzar i millorar els aspectes relacionats amb l’Atenció al Client.

Avaluadors especialitzats en els serveis de transport valoren aspectes clau relacionats amb la percepció dels usuaris del servei utilitzat. Actuant com a clients normals, garanteixen l’anonimat i la qualitat de les mesures preses. S’avaluen paràmetres d’informació a bord i a les parades, la qualitat de la conducció, la neteja i estat de manteniment interior i exterior dels vehicles i infraestructures, etc. 

L’informe resultant inclou tota la informació recollida, amb valoracions quantitatives i qualitatives  i les respectives propostes de millora. Cadascun dels aspectes avaluats es puntua, obtenint un índex global que es compara amb el de referència, exigit per l’autoritat organitzadora, podent donar lloc a incentius o penalitzacions.

Treballem amb operadors de transport per tal d’avaluar la qualitat del servei en els vehicles i els punts d’atenció a l’usuari, estant especialitzats en l’anàlisi de línies de transport urbà.