Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)

Els SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica, o GIS - Geographic Information System) combinen l’ús de la tecnologia CAD i la tecnologia de Sistemes d’utilització de base de dades relacionals (RDBMS) per relacionar dades a elements en mapes digitals i dibuixos, i per permetre la creació, emmagatzematge, entrega, consulta , anàlisi i el desplegament de la informació geogràfica.

Els SIG s’engloben en el grup de noves tecnologies dels sistemes d’informació, amb la particularitat que permeten integrar la variable espacial, esdevenint una eina imprescindible per recolzar qualsevol tipus d’estudi o projecte, per tal d’ajudar a la presa de decisions.

Algunes aplicacions:

 

Transport públic

Mobilitat i planejament urbà

Producció cartogràfica

Camins

Anàlisi de xarxes