A. T. Ajuntament de Braga (Portugal)

A. T. Ajuntament de Braga (Portugal)

CINESI realitza una assistència tècnica a l'Ajuntament de Braga (Portugal) per tal de posar en marxa l’Autoritat del Transport.

Un ens municipal de gestió i planificació del transport públic a la ciutat.