Ecotxe i Avancar

Ecotxe  i Avancar

CINESI, per tal de realitzar els seus desplaçaments laborals amb vehicle privat de manera més sostenible,  és sòcia tant de la cooperativa Ecotxe  per moure’s dins de l’illa de Mallorca com d’Avancar pels trajectes dins de Catalunya.

Ecotxe: https://www.ecotxe.coop/

Avancar: https://www.avancar.es/business