I Congrés Internacional de Carreteres i Camins Locals

I Congrés Internacional de Carreteres i Camins Locals

Des de fa més de deu anys, la Diputació de Barcelona, a partir de la demanda del territori, dóna suport tècnic i econòmic als ajuntaments i consells comarcals en matèria de camins.

És el moment de fer balanç, presentar el nou Pla zonal de la Xarxa de Carreteres Locals de la Diputació i obrir la mirada a la realitat de la gestió dels camins en altres administracions de l'Estat i europees.

Link