Participació de l’equip Cinesi a la jornada de treball “Novetats i tendències a l’anàlisi de dades geolocalitzades per a l’estudi del transport i la mobilitat” organitzada per Kineo Mobility Analytics SL.

Participació de l’equip Cinesi a la jornada de treball “Novetats i tendències a l’anàlisi de dades geolocalitzades per a l’estudi del transport i la mobilitat” organitzada per Kineo Mobility Analytics SL.

El passat 23 de Maig es va celebrar una jornada de treball per conèixer les novetats i nous projectes en la utilització de dades de telefonía móvil als estudis de mobilitat i demanda de transport. Kineo Mobility Analytics SL és una empresa amb seu a Madrid que s’encarrega de depurar, mostrejar i transformar les dades de telefonia mòbil per a què consultors i tècnics les puguin utilitzar en els seus estudis.