Presentació de l’estudi de reordenació de Trànsit de Son Servera

Presentació de l’estudi de reordenació de Trànsit de Son Servera

El 13 de novembre Cinesi va presentar junt a l'Ajuntament de Son Servera, Mallorca, les conclusions de la diagnosi de l'Estudi de Reordenació de Trànsit del nucli, especialment a la zona ACIRE i part alta.

 A més, s'ha obert una fase de participació ciutadana i l'Ajuntament ha disposat a la seva pàgina web el document de diagnosi i un qüestionari, per conèixer els hàbits dels ciutadans i opinions sobre la millora de l'estat de la mobilitat.

 Ajuntament de Son Servera