Presentació de les Diagnosis de camins esportius a les comarques del Bages, Moianès i Berguedà.

Presentació de les Diagnosis de camins esportius a les comarques del Bages, Moianès i Berguedà.

Cinesi va presentar durant l’última quinzena del mes de Juliol les Diagnosis dels camins esportius a les comarques del Bages, Moianès i Berguedà, aportant propostes per a la millora dels camins per una pràctica esportiva inclusiva i accessible  al medi natural.

https://t.co/ERiWznnVni