URBACT City Festival

URBACT City Festival

CINESI participa al URBACT City Festival, celebrat a la ciutat de Lisboa els dies 13 i 14 de setembre.

El projecte europeu URBACT es compon de diferents xarxes de ciutats europees que abarquen diferents temàtiques. Cinesi participa a la xarxa CityMobilNet representant la ciutat de Braga (Portugal), intercanviant experiències de mobilitat amb la resta de ciutats participants. Al Festival URBACT es donen a conèixer les diferents xarxes per trobar sinèrgies entre les diferents temàtiques que es tracten.

http://urbact2018.onetec.eu/index.html