XIV Jornada tècnica de Mobilitat “El repte de la multimodalitat”

XIV Jornada tècnica de Mobilitat “El repte de la multimodalitat”

El passat 18 d’octubre de 2018 la Diputació de Barcelona va celebrar la XIV Jornada Tècnica de Mobilitat amb l’objectiu d’aprofundir en el concepte de la multimodalitat i conèixer els plantejaments i experiències de diferents administracions locals i metropolitanes.

La ponència marc la va realitzar el professor Tom Rye de la Universitat Napier d’Edimburg, partner de Cinesi al projecte europeu Push & Pull (http://www.push-pull-parking.eu/).

La multimodalitat és la combinació de diferents mitjans de transport per a fer un mateix desplaçament i que respon a una dinàmica de canvi que estem vivint en els últims anys. És per això, que la comissió Europea ha declarat l’any 2018 Any de la Multimodalitat.