Coneix-nos en menys de 3 minuts

Alta solvència tècnica i experiència professional de l'equip format per consultors de formació
MULTIDISCIPLINÀRIA

Experiència contrastada en investigacions i diagnòstics sobre mobilitat en els àmbits regional i municipal
EXPERIÈNCIA

Empresa amb vocació de proximitat i d’implantació en el territori
VOCACIÓ DE PROXIMITAT

Alta solvència tècnica i experiència professional de l'equip format per consultors de formació
MULTIDISCIPLINÀRIA

Experiència contrastada en investigacions i diagnòstics sobre mobilitat en els àmbits regional i municipal
EXPERIÈNCIA

Empresa amb vocació de proximitat i d’implantació en el territori
VOCACIÓ DE PROXIMITAT

Solucions de mobilitat/

Plans integrals
de mobilitat/

Són documents bàsics per establir l’estratègia de mobilitat sostenible d’un municipi.

cinesi avaluació mobilitat

Avaluem l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o implantació d’activitat.

cinesi desplaçament d'empresa

Com millorar l’accessibilitat i mobilitat dels treballadors i visitants d’una empresa o administració.

cinesi seguritat viaria

Defineixen línies estratègiques per tal de reduir l’accidentalitat.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

cinesi avaluació ambiental

Garanteixen que es tingui en compte l’impacte sobre el medi ambient de qualsevol pla o programa.

cinesi mobilitat esdeveniments

Solucions específiques de mobilitat per a concerts, actes esportius, etc.‬‬

cinesi plans d'afectacions

Solucions per minimitzar l’impacte d’obres sobre la mobilitat.‬‬

Estudis específics
per tipus de transport/

cinesi mobilitat vianans/bicicletes

Com fer que vianants i bicicletes es desplacin amb llibertat i seguretat.

cinesi mobilitat transport public

Acompanyem administracions i operadors en l’elaboració de solucions per a tots els modes de transport, la programació i operació del servei, així com el suport en licitacions de transport públic.

cinesi mobilitat aparcament

Millorem els desplaçaments rodats fent estudis de pacificació, semaforització i senyalització, així com projectes de viabilitat de l’aparcament.

cinesi transport mercaderies

Planifiquem les infraestructures i serveis necessaris per a l’activitat logística i de transport de mercaderies.

cinesi transport aeri i maritim

Elaborem estudis de demanda, viabilitat i planificació del transport aeri i marítim.

cinesi cataleg de camins

Realitzem inventaris per conèixer la titularitat, l’estat i la funcionalitat de camins i senders per prioritzar-ne les inversions.

Cinesi analisis viabilitat economica transport

Elaborem auditories tècnico-econòmiques i estudis de viabilitat del transport i sistemes tarifaris.

Plans integrals de mobilitat/

Són documents bàsics per establir l’estratègia de mobilitat sostenible d’un municipi.

cinesi avaluació mobilitat

Avaluem l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o implantació d’activitat.

cinesi desplaçament d'empresa

Com millorar l’accessibilitat i mobilitat dels treballadors i visitants d’una empresa o administració.

cinesi seguritat viaria

Defineixen línies estratègiques per tal de reduir l’accidentalitat.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

cinesi avaluació ambiental

Garanteixen que es tingui en compte l’impacte sobre el medi ambient de qualsevol pla o programa.

cinesi mobilitat esdeveniments

Solucions específiques de mobilitat per a concerts, actes esportius, etc.‬‬

cinesi plans d'afectacions

Solucions per minimitzar l’impacte d’obres sobre la mobilitat.‬‬

Estudis específics per tipus de transport/

cinesi mobilitat vianans/bicicletes

Com fer que vianants i bicicletes es desplacin amb llibertat i seguretat.

cinesi mobilitat transport public

Acompanyem administracions i operadors en l’elaboració de solucions per a tots els modes de transport, la programació i operació del servei, així com el suport en licitacions de transport públic.

cinesi mobilitat aparcament

Millorem els desplaçaments rodats fent estudis de pacificació, semaforització i senyalització, així com projectes de viabilitat de l’aparcament.

cinesi transport mercaderies

Planifiquem les infraestructures i serveis necessaris per a l’activitat logística i de transport de mercaderies.

cinesi transport aeri i maritim

Elaborem estudis de demanda, viabilitat i planificació del transport aeri i marítim.

cinesi cataleg de camins

Realitzem inventaris per conèixer la titularitat, l’estat i la funcionalitat de camins i senders per prioritzar-ne les inversions.

Cinesi analisis viabilitat economica transport

Elaborem auditories tècnico-econòmiques i estudis de viabilitat del transport i sistemes tarifaris.

Més de 350 clients ens avalen/

Autocars Julià

“Des Autocars Julià volem agrair a tot l’equip de Cinesi les constants mostres de professionalitat i dedicació en tots els projectes en què hem col·laborat i que sens dubte gràcies a això s’han aconseguit assolir amb èxit tots els objectius proposats.”

Canals Transports de viatgers

“Bona part de l’èxit de les organitzacions es basa en la suma de voluntats i il·lusions de les persones que en formen part. Els professionals de Cinesi sumen això i més: coneixement, talent  i una curiositat enorme per saber dels projectes dels clients i millorar-los fins a fer-los molt més atractius i eficients. Una aposta segura amb gent entusiasta del seu àmbit professional. La nostra experiència ha estat i és altament satisfactòria.”