Projectes europeus/

Després d’una reeixida participació en el projecte BYPAD l’any 2007, Cinesi va decidir fer un pas endavant per involucrar-se de manera més activa en projectes europeus. La base de tots els projectes en els quals ha participat Cinesi és l’intercanvi d’informació, experiències i coneixements entre socis d’arreu d’Europa.
Arran dels diferents projectes en els quals ha intervingut, Cinesi ha establert una estreta col·laboració amb empreses, consultories, administracions públiques i universitats d’arreu del continent europeu.
La participació en aquest tipus de projectes permet a Cinesi estar a l’avantguarda de les novetats en la gestió i planificació de la mobilitat i el transport en l’àmbit europeu.
El rol de Cinesi en aquests projectes ha estat molt variat: des de coordinar i liderar projectes (Seemore i Biosire), a ser responsables de paquets de treball específics (Advance i Benefit), donar assistència tècnica a administracions públiques (Push&Pull i Sugar) o ser els garants últims de la implementació a escala regional i/o local (Bypad i Mobils).

Projectes europeus/

Després d’una reeixida participació en el projecte BYPAD l’any 2007, Cinesi va decidir fer un pas endavant per involucrar-se de manera més activa en projectes europeus. La base de tots els projectes en els quals ha participat Cinesi és l’intercanvi d’informació, experiències i coneixements entre socis d’arreu d’Europa.
Arran dels diferents projectes en els quals ha intervingut, Cinesi ha establert una estreta col·laboració amb empreses, consultories, administracions públiques i universitats d’arreu del continent europeu.
La participació en aquest tipus de projectes permet a Cinesi estar a l’avantguarda de les novetats en la gestió i planificació de la mobilitat i el transport en l’àmbit europeu.
El rol de Cinesi en aquests projectes ha estat molt variat: des de coordinar i liderar projectes (Seemore i Biosire), a ser responsables de paquets de treball específics (Advance i Benefit), donar assistència tècnica a administracions públiques (Push&Pull i Sugar) o ser els garants últims de la implementació a escala regional i/o local (Bypad i Mobils).

SECCIÓN DESACTIVADA: .mad-disabled

banner cinesi

Gestió de la mobilitat en destinacions turístiques

L’objectiu del projecte Civitas Destinations és analitzar l’eficàcia de solucions innovadores en la gestió de la mobilitat en sis ciutats turístiques europees: Madeira (Portugal), Las Palmas de Gran Canaria (Espanya), La Valletta (Malta), Elba (Itàlia), Rethymnon (Grècia) i Limassol (Xipre).

Les àrees de treball del projecte són les següents:

 • Planificació de la mobilitat urbana sostenible per a residents i visitants.
 • Disseny d’espais públics segurs, atractius i accessibles.
 • Mobilitat compartida.
 • Transport sense emissions.
 • Gestió de la logística urbana en destinacions turístiques.
 • Gestió de la mobilitat i sensibilització per a la mobilitat sostenible.
 • Transport públic atractiu, no contaminant, accessible i eficient.

Cada ciutat està treballant en un Pla d’Acció per ajudar als seus residents i als turistes que els visiten a moure’s de manera més sostenible. El projecte pretén mostrar com la mobilitat sostenible estimula el creixement econòmic i la creació d’ocupació a les ciutats europees amb fortes economies turístiques, al mateix temps que proporciona entorns sostenibles tant per a visitants com per als residents.

cinesi logo city mobil net

Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

Urbact és un programa europeu d’intercanvi i aprenentatge que promou un desenvolupament urbà sostenible. La seva missió és permetre que les ciutats treballin conjuntament per desenvolupar solucions als reptes urbans existents, reafirmant el paper clau que tenen per afrontar canvis de societat cada cop més complexos.

Urbact ajuda a desenvolupar solucions pragmàtiques, noves, sostenibles i que integrin dimensions econòmiques, socials i ambientals. Es tracta de compartir bones pràctiques amb tots els professionals implicats en la política urbana a Europa.

Urbact són 550 ciutats, 30 països i 7.000 grups d’interès locals actius.

Cinesi ha participat més concretament en els dos projectes Urbact següents:

Urbact CityMobilNet: https://urbact.eu/citymobilnet

Un total de 10 ciutats o regions de 9 països han compartit els seus reptes i experiències per tal de crear una visió comuna que els ajudés a desenvolupar el seu Pla de Mobilitat Urbana sostenible en l’àmbit local.

 

Cinesi ha donat suport tècnic a la ciutat portuguesa de Braga en la redacció del seu PMUS, especialment en el procés de participació dels diferents agents involucrats.

 

Urbact Space4People:

L’objectiu d’aquesta xarxa és millorar la quantitat i la qualitat de l’espai urbà a les ciutats. Per assolir-lo, es proposa definir actuacions en tres grans àmbits: millorar la qualitat de l’espai urbà dedicat als vianants, integrar els intercanviadors modals dins l’entorn urbà i optimitzar l’espai urbà destinat a l’aparcament.

Cinesi dóna suport tècnic a les ciutats de Badalona (ES) i Nazaré (PT) en els projectes de millora de l’espai urbà.

logo push pull

Gestió de l’aparcament

La gestió de l’aparcament és una de les àrees que generen més beneficis en termes de qualitat de vida, canvi de conductes i canvi modal. Els principals objectius del projecte Push&Pull són els següents

 • Promoure l’estalvi d’energia a través del canvi modal del vehicle privat cap a altres maneres més sostenibles;
 • Promoure les economies locals estimulant un sistema d’aparcament més racional, així com ajudar a les ciutats a estalviar diners evitant la construcció de nous aparcaments;
 • Transmetre coneixement a altres ciutats que també vulguin implementar un sistema d’aparcament similar i aportar arguments de debat polític per donar-los suport.
logo advance

Certificació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

La certificació Advance és una eina pràctica per a millorar els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

L’objectiu de la metodologia Advance és sistematitzar el procés de planificació de la mobilitat mitjançant la identificació dels punts forts i els punts febles del sistema de mobilitat actual i la priorització d’accions de millora amb els grups d’interès i les parts interessades rellevants.

De fet, la millora de la qualitat proposada per Advance també té la intenció d’analitzar, sistematitzar i millorar tot el procés de desenvolupament del PMUS: participació dels ciutadans i grups d’interès, existència d’una visió clara, col·laboració entre diferents departaments, etc.

El procés Advance es basa en el cicle de desenvolupament estandarditzat d’un PMUS i distingeix entre elements metodològics (relatius al procés d’elaboració) i camps d’actuació (relatius a la implementació de les mesures).

logo see more

Gestió de la mobilitat en destinacions turístiques

L’objectiu del projecte Seemore ha estat la introducció de mesures de transport energèticament eficients per a turistes en vuit regions turístiques europees. Seemore aposta per un enfocament integrat, i ha creat serveis combinats d’informació i mobilitat basats en una estreta cooperació entre els actors locals.

Així doncs, la participació dels agents locals ha permès desenvolupar opcions de mobilitat sostenible atractives i que fan de la destinació turística un lloc més competitiu.

L’impuls del projecte Seemore ha permès a aquestes 8 regions crear un reeixit nexe entre opcions de mobilitat, tecnologies emergents i inversió privada, promovent models de negoci viables.

logo bypad

Polítiques de mobilitat en bicicleta

La certificació Bypad proporciona una anàlisi en profunditat de l’estat de la política del transport amb bicicleta a les ciutats. Inicialment Bypad es va implantar en 7 ciutats europees: Gent, Graz, Troisdorf, Birmingham, Zwolle, Ferrara i Grenoble.

A conseqüència del seu èxit, el projecte Bypad ha continuat desenvolupant fins a l’actualitat amb l’objectiu d’estendre el mètode a altres ciutats europees i implantar-lo en altres regions.

La metodologia Bypad consisteix a reunir polítics, tècnics i representants de les agrupacions ciclistes locals, els quals contesten un detallat qüestionari amb la finalitat d’aconseguir diferents punts de vista de l’estat de desenvolupament en diferents àrees de la política local o regional del transport amb bicicleta.

L’objectiu és arribar a una valoració col·lectiva de les qüestions i derivar cap als objectius i mesures de qualitat del futur. Un supervisor extern (auditor) guia aquest procés d’autoavaluació de la ciutat.

logo benefit

Gestió de la mobilitat als centres de treball

L’objectiu del projecte Benefit és demostrar a un col·lectiu específic (els treballadors) l’atractiu de l’ús del transport públic en comparació amb l’ús del vehicle privat.

El consorci Benefit està integrat per un total de 9 socis de diferents països: Àustria, Bulgària, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Itàlia i Romania. Un dels aspectes a consolidar és la transferència efectiva de coneixements entre els socis.

L’aplicació local es coordina juntament amb el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) i se centra en la promoció del transport públic en el corredor que connecta Palma amb la Universitat i el Parc Tecnològic Bit. Es pretén motivar un canvi de percepció, comportament i actitud per part de treballadors i estudiants envers la mobilitat en autobús, metro i bicicleta.

logo sugar

Distribució urbana de mercaderies

Sugar és un projecte europeu que se centra en la recerca de solucions en l’àmbit de la distribució urbana de mercaderies.

El principal objectiu del projecte Sugar és fomentar la col·laboració entre diferents agents europeus i la transferència de coneixements i pràctiques polítiques (experiències i iniciatives regionals) sobre aquest àmbit.

En el marc d’aquesta cooperació interregional, Sugar ha promogut propostes de millora en dos àmbits d’actuació:

 • La gestió del transport (control d’accessos, circulació, regulació, sistema de tarifes, tecnologia i comunicació intel·ligent aplicada al transport, senyalització, etc.).
 • La reducció d’emissions d’efecte contaminant (incentius per a l’ús de vehicles i modes sostenibles, regulacions sobre tipologia de vehicles, gestió d’àrees crítiques en termes ambientals, etc.).
loo biosire

Eficiència energètica en el transport

El projecte Biosire pretén incentivar l’eficiència energètica en el sector del transport i l’ús de combustibles alternatius i vehicles respectuosos amb el medi ambient.

L’objectiu principal de Biosire és fomentar l’ús dels biocombustibles i de la propulsió elèctrica en diferents regions turístiques. El consorci està integrat per socis experts (Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Polònia) i socis on s’aplicaran les mesures (Espanya, França, Àustria i Croàcia).

A escala regional, participen també el Consorci de Transports de Mallorca i la planta de biodièsel GEN. La finalitat se centra a incrementar la recollida de l’oli de cuina i aprofitar-lo com a matèria primera per a la posterior producció local de biodièsel, promovent un cicle tancat de producció i consum local d’aquest tipus de combustible.

Es pretén transformar l’actual mercat i involucrar a múltiples agents interessats en l’adopció d’aquestes mesures: operadors de transport públic, flotes privades, entitats públiques, associacions de taxistes, empreses privades, etc.

logo mobils

Mobilitat associada als centres sanitaris

Diversos centres sanitaris de les ciutats de Barcelona, Lisboa i Tolosa van participar en un projecte finançat per la Comissió Europea per estudiar la mobilitat associada a aquests tipus de centres.

L’objectiu era optimitzar l’accessibilitat mitjançant l’aplicació d’una sèrie de mesures per tal de fer-la més sostenible.

Les proves pilot que es van dur a terme van demostrar com l’increment de la utilització del transport públic suposava un estalvi significatiu de combustible i una reducció de les emissions contaminants.

Projectes Recents/

banner cinesi

Gestió de la mobilitat en destinacions turístiques

L’objectiu del projecte Civitas Destinations és analitzar l’eficàcia de solucions innovadores en la gestió de la mobilitat en sis ciutats turístiques europees: Madeira (Portugal), Las Palmas de Gran Canaria (Espanya), La Valletta (Malta), Elba (Itàlia), Rethymnon (Grècia) i Limassol (Xipre).

Les àrees de treball del projecte són les següents:

 • Planificació de la mobilitat urbana sostenible per a residents i visitants.
 • Disseny d’espais públics segurs, atractius i accessibles.
 • Mobilitat compartida.
 • Transport sense emissions.
 • Gestió de la logística urbana en destinacions turístiques.
 • Gestió de la mobilitat i sensibilització per a la mobilitat sostenible.
 • Transport públic atractiu, no contaminant, accessible i eficient.

Cada ciutat està treballant en un Pla d’Acció per ajudar als seus residents i als turistes que els visiten a moure’s de manera més sostenible. El projecte pretén mostrar com la mobilitat sostenible estimula el creixement econòmic i la creació d’ocupació a les ciutats europees amb fortes economies turístiques, al mateix temps que proporciona entorns sostenibles tant per a visitants com per als residents.

cinesi logo city mobil net

Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

Urbact és un programa europeu d’intercanvi i aprenentatge que promou un desenvolupament urbà sostenible. La seva missió és permetre que les ciutats treballin conjuntament per desenvolupar solucions als reptes urbans existents, reafirmant el paper clau que tenen per afrontar canvis de societat cada cop més complexos.

Urbact ajuda a desenvolupar solucions pragmàtiques, noves, sostenibles i que integrin dimensions econòmiques, socials i ambientals. Es tracta de compartir bones pràctiques amb tots els professionals implicats en la política urbana a Europa.

Urbact són 550 ciutats, 30 països i 7.000 grups d’interès locals actius.

Cinesi ha participat més concretament en els dos projectes Urbact següents:

Urbact CityMobilNet: https://urbact.eu/citymobilnet

Un total de 10 ciutat o regions de 9 països han compartit els seus reptes i experiències per tal de crear una visió comuna que els ajudés a desenvolupar el seu Pla de Mobilitat Urbana sostenible a nivell local.

 

Cinesi ha donat suport tècnic a la ciutat portuguesa de Braga en la redacció del seu PMUS, especialment en el procés de participació dels diferents agents involucrats.

 

Urbact Space4People:

L’objectiu d’aquesta xarxa és millorar la quantitat i la qualitat de l’espai urbà a les ciutats. Per assolir-lo, es proposa definir actuacions en tres grans àmbits: millorar la qualitat de l’espai urbà dedicat als vianants, integrar els intercanviadors modals dins l’entorn urbà i optimitzar l’espai urbà destinat a l’aparcament.

Cinesi dóna suport tècnic a les ciutats de Badalona (ES) i Nazaré (PT) en els projectes de millora de l’espai urbà.

logo push pull

Gestió de l’aparcament

La gestió de l’aparcament és una de les àrees que generen més beneficis en termes de qualitat de vida, canvi de conductes i canvi modal. Els principals objectius del projecte Push&Pull són els següents

 • Promoure l’estalvi d’energia a través del canvi modal del vehicle privat cap a altres maneres més sostenibles;
 • Promoure les economies locals estimulant un sistema d’aparcament més racional, així com ajudar a les ciutats a estalviar diners evitant la construcció de nous aparcaments;
 • Transmetre coneixement a altres ciutats que també vulguin implementar un sistema d’aparcament similar i aportar arguments de debat polític per donar-los suport.
logo advance

Certificació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

La certificació Advance és una eina pràctica per a millorar els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

L’objectiu de la metodologia Advance és sistematitzar el procés de planificació de la mobilitat mitjançant la identificació dels punts forts i els punts febles del sistema de mobilitat actual i la priorització d’accions de millora amb els grups d’interès i les parts interessades rellevants.

De fet, la millora de la qualitat proposada per Advance també té la intenció d’analitzar, sistematitzar i millorar tot el procés de desenvolupament del PMUS: participació dels ciutadans i grups d’interès, existència d’una visió clara, col·laboració entre diferents departaments, etc.

El procés Advance es basa en el cicle de desenvolupament estandarditzat d’un PMUS i distingeix entre elements metodològics (relatius al procés d’elaboració) i camps d’actuació (relatius a la implementació de les mesures).

logo see more

Gestió de la mobilitat en destinacions turístiques

L’objectiu del projecte Seemore ha estat la introducció de mesures de transport energèticament eficients per a turistes en vuit regions turístiques europees. Seemore aposta per un enfocament integrat, i ha creat serveis combinats d’informació i mobilitat basats en una estreta cooperació entre els actors locals.

Així doncs, la participació dels agents locals ha permès desenvolupar opcions de mobilitat sostenible atractives i que fan de la destinació turística un lloc més competitiu.

L’impuls del projecte Seemore ha permès a aquestes 8 regions crear un reeixit nexe entre opcions de mobilitat, tecnologies emergents i inversió privada, promovent models de negoci viables.

logo bypad

Polítiques de mobilitat en bicicleta

La certificació Bypad proporciona una anàlisi en profunditat de l’estat de la política del transport amb bicicleta a les ciutats. Inicialment Bypad es va implantar en 7 ciutats europees: Gent, Graz, Troisdorf, Birmingham, Zwolle, Ferrara i Grenoble.

Com a conseqüència del seu èxit, el projecte Bypad ha continuat desenvolupant fins a l’actualitat amb l’objectiu d’estendre el mètode a altres ciutats europees i implantar-lo en altres regions.

La metodologia Bypad consisteix a reunir polítics, tècnics i representants de les agrupacions ciclistes locals, els quals contesten un detallat qüestionari amb la finalitat d’aconseguir diferents punts de vista de l’estat de desenvolupament en diferents àrees de la política local o regional del transport amb bicicleta.

L’objectiu és arribar a una valoració col·lectiva de les qüestions i derivar cap als objectius i mesures de qualitat del futur. Un supervisor extern (auditor) guia aquest procés d’autoavaluació de la ciutat.

logo benefit

Gestió de la mobilitat als centres de treball

L’objectiu del projecte Benefit és demostrar a un col·lectiu específic (els treballadors) l’atractiu de l’ús del transport públic en comparació amb l’ús del vehicle privat.

El consorci Benefit està integrat per un total de 9 socis de diferents països: Àustria, Bulgària, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Itàlia i Romania. Un dels aspectes a consolidar és la transferència efectiva de coneixements entre els socis.

L’aplicació local es coordina juntament amb el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) i se centra en la promoció del transport públic en el corredor que connecta Palma amb la Universitat i el Parc Tecnològic Bit. Es pretén motivar un canvi de percepció, comportament i actitud per part de treballadors i estudiants envers a la mobilitat en autobús, metro i bicicleta.

logo sugar

Distribució urbana de mercaderies

Sugar és un projecte europeu que se centra en la recerca de solucions en l’àmbit de la distribució urbana de mercaderies.

El principal objectiu del projecte Sugar és fomentar la col·laboració entre diferents agents europeus i la transferència de coneixements i pràctiques polítiques (experiències i iniciatives regionals) sobre aquest àmbit.

En el marc d’aquesta cooperació interregional, Sugar ha promogut propostes de millora en dos àmbits d’actuació:

 • La gestió del transport (control d’accessos, circulació, regulació, sistema de tarifes, tecnologia i comunicació intel·ligent aplicada al transport, senyalització, etc.).
 • La reducció d’emissions d’efecte contaminant (incentius per a l’ús de vehicles i modes sostenibles, regulacions sobre tipologia de vehicles, gestió d’àrees crítiques en termes ambientals, etc.).
loo biosire

Eficiència energètica en el transport

El projecte Biosire pretén incentivar l’eficiència energètica en el sector del transport i l’ús de combustibles alternatius i vehicles respectuosos amb el medi ambient.

L’objectiu principal de Biosire és fomentar l’ús dels biocombustibles i de la propulsió elèctrica en diferents regions turístiques. El consorci està integrat per socis experts (Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Polònia) i socis on s’aplicaran les mesures (Espanya, França, Àustria i Croàcia).

A escala regional, participen també el Consorci de Transports de Mallorca i la planta de biodièsel GEN. La finalitat es centra en incrementar la recollida de l’oli de cuina i aprofitar-lo com a matèria prima per a la posterior producció local de biodièsel, promovent un cicle tancat de producció i consum local d’aquest tipus de combustible.

Es pretén transformar l’actual mercat i involucrar a múltiples agents interessats en l’adopció d’aquestes mesures: operadors de transport públic, flotes privades, entitats públiques, associacions de taxistes, empreses privades, etc.

logo mobils

Mobilitat associada als centres sanitaris

 

Diversos centres sanitaris de les ciutats de Barcelona, Lisboa i Tolosa van participar en un projecte finançat per la Comissió Europea per estudiar la mobilitat associada a aquests tipus de centres.

L’objectiu era optimitzar l’accessibilitat mitjançant l’aplicació d’una sèrie de mesures per tal de fer-la més sostenible.

Les proves pilot que es van dur a terme van demostrar com l’increment de la utilització del transport públic suposava un estalvi significatiu de combustible i una reducció de les emissions contaminants.

bicicleta cinesi