Solucions d’accessibilitat/

En els darrers anys, l’accessibilitat  ha esdevingut una de les principals prioritats d’institucions, organismes internacionals i empreses. El transport és una eina fonamental per a què qualsevol persona pugui accedir a llocs de treball, bens, serveis, o gaudir del seu temps d’oci.

Cinesi ha participat en diferents projectes de millora de l’accessibilitat, que van des del vessant regulador i legislatiu, fins a la definició de les característiques dels espais i dels serveis de transport.

Aquests projectes han permès a Cinesi conèixer i col·laborar estretament amb entitats i empreses referents en accessibilitat que, junt amb l’experiència de Cinesi en el sector del transport, permeten oferir solucions amb alts estàndards.

Alguns exemples de projectes en què ha participat Cinesi van des de la definició d’estratègies d’accessibilitat i millora legislativa, la implantació de sistemes de guiatge especialment destinats a persones amb discapacitat visual (NaviLens) o l’avaluació i auditoria del nivell d’accessibilitat d’espais o edificis (Certificació AIS).

En els darrers anys, l’accessibilitat  ha esdevingut una de les principals prioritats d’institucions, organismes internacionals i empreses. El transport és una eina fonamental per a què qualsevol persona pugui accedir a llocs de treball, bens, serveis, o gaudir del seu temps d’oci.

Cinesi ha participat en diferents projectes de millora de l’accessibilitat, que van des del vessant regulador i legislatiu, fins a la definició de les característiques dels espais i dels serveis de transport.

Aquests projectes han permès a Cinesi conèixer i col·laborar estretament amb entitats i empreses referents en accessibilitat que, junt amb l’experiència de Cinesi en el sector del transport, permeten oferir solucions amb alts estàndards.

Alguns exemples de projectes en què ha participat Cinesi van des de la definició d’estratègies d’accessibilitat i millora legislativa, la implantació de sistemes de guiatge especialment destinats a persones amb discapacitat visual (NaviLens) o l’avaluació i auditoria del nivell d’accessibilitat d’espais o edificis (Certificació AIS).

El Sistema Indicador d’Accessibilitat AIS és una certificació internacional que es regeix segons la norma AIS 1/2018 i que mesura el grau d’accessibilitat d’entorns urbans (d’un espai, edifici o punt físic, sigui obra nova o executada). Els certificats s’atorguen amb un grau que va des d’una estrella, que és el grau mínim, a cinc, aquest essent el grau de màxima excel·lència.

Cinesi ha estat acreditada com a entitat autoritzada per la Fundació per l’Accessibilitat i la Responsabilitat Social per a donar les recomanacions pertinents per obtenir certificacions, fer auditories tècniques per validar l’obtenció dels certificats, així com les tasques de manteniment o millora de grau. A més, a Cinesi som l’única entitat autoritzada especialitzada en mobilitat i transport.

Per a més informació sobre la certificació AIS: https://www.arsfundacion.org/ais-certificacion/

NaviLens és un sistema de senyalització i guiatge que permet a les persones cegues o amb baixa visió moure’s de manera autònoma en diferents entorns. Es tracta d’uns senyals de colors, similars als QR, però molt més ràpids de detectar i no és necessari que l’usuari enfoqui al codi, característica essencial que els fa tan efectius per a persones amb discapacitat visual.

Els codis poden tenir un text associat que l’APP NaviLens llegeix a l’usuari. A més, l’aplicació tradueix automàticament els textos a l’idioma per defecte de cada dispositiu.

Aquesta, tanmateix, no és l’única funcionalitat dels codis. L’APP NaviLens GO va un pas més enllà i pot oferir informació visual per a altres usuaris, com el panell de sortides dels pròxims trens de l’estació en què està l’usuari, o indicacions per arribar a la destinació en realitat augmentada.

Cinesi ha participat en la implementació del sistema NaviLens en diverses xarxes de transport, com les de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, o Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria.

Per a més informació sobre el sistema NaviLens: https://www.navilens.com/es/#main-section

Un pla d’accessibilitat consisteix a identificar les barreres arquitectòniques en diferents àmbits municipals (via pública, edificis, transports i comunicació), proposar solucions per eliminar-les, pressupostar-les i elaborar un pla gradual d’implementació en funció de criteris de prioritat establerts prèviament. L’objectiu és assolir un municipi plenament accessible, d’una manera racional i planificada.

Per facilitar la gestió del desenvolupament del Pla, Cinesi utilitza eines SIG que permeten vincular les dades amb la seva ubicació geogràfica. D’aquesta manera, es poden realitzar consultes sobre itineraris accessibles, actualitzar fàcilment les dades per a desenvolupar correctament el pla d’etapes i obtenir plànols que mostrin la informació de forma gràfica.

La dilatada experiència al sector del transport i en l’oferiment de solucions específiques d’accessibilitat, permeten a Cinesi aportar els coneixements adquirits per a la definició i revisió d’estratègies d’accessibilitat d’institucions i organitzacions de diferents nivells.

Així doncs, Cinesi disposa de la capacitat necessària per a contrastar la legislació vigent en temes d’accessibilitat, i poder aplicar aquesta de la millor manera possible.

Certificació AIS

El Sistema Indicador d’Accessibilitat AIS és una certificació internacional que es regeix segons la norma AIS 1/2018 i que mesura el grau d’accessibilitat d’entorns urbans (d’un espai, edifici o punt físic, sigui obra nova o executada). Els certificats s’atorguen amb un grau que va des d’una estrella, que és el grau mínim, a cinc, aquest essent el grau de màxima excel·lència.

Cinesi ha estat acreditada com a entitat autoritzada per la Fundació per l’Accessibilitat i la Responsabilitat Social per a donar les recomanacions pertinents per obtenir certificacions, fer auditories tècniques per validar l’obtenció dels certificats, així com les tasques de manteniment o millora de grau. A més, a Cinesi som l’única entitat autoritzada especialitzada en mobilitat i transport.

Per a més informació sobre la certificació AIS: https://www.arsfundacion.org/ais-certificacion/

Implantació NaviLens

NaviLens és un sistema de senyalització i guiatge que permet a les persones cegues o amb baixa visió moure’s de manera autònoma en diferents entorns. Es tracta d’uns senyals de colors, similars als QR, però molt més ràpids de detectar i no és necessari que l’usuari enfoqui al codi, característica essencial que els fa tan efectius per a persones amb discapacitat visual.

Els codis poden tenir un text associat que l’APP NaviLens llegeix a l’usuari. A més, l’aplicació tradueix automàticament els textos a l’idioma per defecte de cada dispositiu.

Aquesta, tanmateix, no és l’única funcionalitat dels codis. L’APP NaviLens GO va un pas més enllà i pot oferir informació visual per a altres usuaris, com el panell de sortides dels pròxims trens de l’estació en què està l’usuari, o indicacions per arribar a la destinació en realitat augmentada.

Cinesi ha participat en la implementació del sistema NaviLens en diverses xarxes de transport, com les de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, o Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria.

Per a més informació sobre el sistema NaviLens: https://www.navilens.com/es/#main-section

Plans d’accessibilitat

Un pla d’accessibilitat consisteix a identificar les barreres arquitectòniques en diferents àmbits municipals (via pública, edificis, transports i comunicació), proposar solucions per eliminar-les, pressupostar-les i elaborar un pla gradual d’implementació en funció de criteris de prioritat establerts prèviament. L’objectiu és assolir un municipi plenament accessible, d’una manera racional i planificada.

Per facilitar la gestió del desenvolupament del Pla, Cinesi utilitza eines SIG que permeten vincular les dades amb la seva ubicació geogràfica. D’aquesta manera, es poden realitzar consultes sobre itineraris accessibles, actualitzar fàcilment les dades per a desenvolupar correctament el pla d’etapes i obtenir plànols que mostrin la informació de forma gràfica.

Estratègies d’accessibilitat

La dilatada experiència al sector del transport i en l’oferiment de solucions específiques d’accessibilitat, permeten a Cinesi aportar els coneixements adquirits per a la definició i revisió d’estratègies d’accessibilitat d’institucions i organitzacions de diferents nivells.

Així doncs, Cinesi disposa de la capacitat necessària per a contrastar la legislació vigent en temes d’accessibilitat, i poder aplicar aquesta de la millor manera possible.