Camins escolars

Els camins escolars són una estratègia educativa que facilita que els infants de manera autònoma i segura, facin a peu el camí d’anada i tornada de casa a l’escola, però sobretot fomenten els valors del respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i el barri.

És un procés participatiu i transversal on, abans de res, és imprescindible que l’escola i l’AMPA es posin d’acord i s’impliquin per treballar en el pla i que les famílies també s’hi comprometin.

Per tal de posar en marxa un camí escolar cal conèixer els hàbits de mobilitat de l’alumnat; a partir d’aquestes dades s’elabora un pla d’actuacions tècniques de millora dels carrers de l’entorn del centre educatiu per tal de fer més agradables i segurs els itineraris del camí escolar:

  • Revisar l’ordenació viària de les zones del camí escolar
  • Millorar la senyalització
  • Modificar la ubicació del mobiliari urbà que pugui ser un obstacle pels vianants
  • Canviar les òptiques dels semàfors
  • Pintar logotip “Camí escolar” en els passos de vianants

L’objectiu principal dels camins escolars és proporcionar als alumnes uns itineraris segurs i còmodes en els trajectes de casa a l’escola

Com ho fem?

Sistemes d'Informació Geogràfica

Enquestes

Treball de Camp

Càlcul ambiental